اتمام ممیزی معابر محله صدر آباد در منطقه یک شهرداری

اتمام ممیزی معابر محله صدر آباد در منطقه یک شهرداری


اتمام ممیزی معابر محله صدر آباد در منطقه یک شهرداری

ئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از اتمام ممیزی معابر محله صدرآباد به مساحت۳۲۰ هزار مترمربع واقع در منطقه یک شهرداری خبر داد.

 سید علیرضا رسولی اظهار کرد: در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و ضرورت شناسایی و ساماندهی معابر بدون نام و سهولت در آدرس دهی و بنا به درخواست اهالی و دفتر تسهیلگری محله صدرآباد، واحد نامگذاری و ممیزی معابر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با همکاری سازمان فاوا و از طریق بخش خصوصی نسبت به پایش و ممیزی معابر محله مورد نظر اقدام نموده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد تصریح کرد: این پایش، مساحتی حدود ۳۲۰ هزار مترمربع را در بر می گیرد که طی آن پیمانکار اطلاعات ۶۲۰ معبر اصلی و فرعی را احصا نموده و با توجه به اطلاعات پردازش شده جهت معابر مذکور ۶۶۵ عدد انواع تابلوی پرچمی و دیوارکوب در نظر گرفته و مشخصات آن به منظور ساخت و نصب به شهرداری منطقه یک ارسال گردید.

وی افزود: در سال جاری ممیزی معابر تعدادی از محلات در مناطق دیگر شهرداری نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.