اجرای طرح کتابخانه شهری دیجیتال با رویکرد ترویج کتاب و کتابخوانی بر روی دیواره های سطح شهر

اجرای طرح کتابخانه شهری دیجیتال با رویکرد ترویج کتاب و کتابخوانی بر روی دیواره های سطح شهر


اجرای طرح کتابخانه شهری دیجیتال با رویکرد ترویج کتاب و کتابخوانی بر روی دیواره های سطح شهر

طی جلسه هیئت مدیره سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد، موضوع کتابخانه شهری دیجیتال با ایده اصلی جداره کتابخوانی دیجیتال با ترکیب نقاشی دیواری و در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

محمد حسن منصوری زاده با اعلام این خبر گفت: با توجه به در دسترس بودن همیشگی دیوایس های الکترونیکی و هوشمند امروزی از قبیل تلفن همراه، تبلت و .. و نیز فراگیری آن در سنین مختلف، نبودن فراغت مطالعه، کتاب های الکترونیکی و پادکست های بسیاری باب این معضل را گشوده اند تا مخاطب بتواند در مسیر گذران روز مرگی ها و فرصت های کوچک از تکنولوژی در ساده ترین و بهترین حالت بهره ببرد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با اشاره به ایده طرح، مذکور بیان کرد: جداره های شهری با قابلیت هایی نظیر وسعت و گستردگی حضور، نزدیکی با جامعه هدف، ایده کلی و ... بستر مناسبی جهت پیاده سازی کتابخانه شهری به صورت دیجیتال را دارند که به همین منظور پس از بحث و بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در جلسه هیئت مدیره سازمان، اجرای طرح مذکور در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وی ضمن بیان جزئیات طرح، تصریح کرد: پس از نیاز سنجی جداره شهر به نسبت تراکم رهگذر، امکان دسترس پذیری و جامعه هدف به نسبت مخاطب، نقاشی دیواری به عنوان پس زمینه کار اجرا خواهد شد و عطف کتاب هایی با موضوع مشخص برای فضای اجرا، روی نقاشی دیواری نصب خواهند شد بعنوان مثال دیواری در مسیر مهد کودک، دیواری در مکان مذهبی یا دیوار نزدیک پارک با کتاب هایی برای کودکان، فرهنگ و مذهب یا سلامتی و ورزش تنوع خواهند داشت.

منصوری زاده اضافه کرد: کتابخانه مجازی در شهر می تواند به صورت تعاملی مخاطب را با استفاده ازQR code  موجود در عطف کتاب، اطلاعات مربوط به موضوع کتاب، نسخه صوتی، آدرس اینترنتی خرید و تهیه آن، پادکست های موجود در رابطه با آن را ارجاع دهد و همچنین می تواند به صورت سالیانه یا فصلی، کتاب و موضوعات جدید را به مخاطب پیشنهاد دهد.