اجرای نورپردازی مسیرهای ویژه گردشگری بافت تاریخی یزد با تاکید بر خط آسمان

اجرای نورپردازی مسیرهای ویژه گردشگری بافت تاریخی یزد با تاکید بر خط آسمان


اجرای نورپردازی مسیرهای ویژه گردشگری بافت تاریخی یزد با تاکید بر خط آسمان

ئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از نورپردازی اولین مسیر از پنج مسیر ویژه گردشگری بافت تاریخی با تاکید بر خط آسمان از مسجد جامع به سمت پارکینگ شاه ابوالقاسم خبر داد.

 سید علیرضا رسولی با اشاره به نقش مهم نورپردازی معابر و بناهای بافت تاریخی در معرفی بیش از پیش ظرفیت های بافت جهانی یزد، گفت: در پایش انجام شده معابر گردشگری بافت، نورپردازی روز و شب بناهای تاریخی، مسیرها، بادگیرها، بازارچه، آب انبار، حسینیه و ساباط مورد ارزیابی میدانی قرار گرفت که با اجرای نورپردازی مسیرهای بافت جهانی با تاکید بر خط آسمان، علاوه بر زیبایی، سهولت مسیریابی گردشگری بافت تاریخی نیز امکان پذیر می گردد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: در مرحله اول اجرای طرح نورپردازی پنج مسیر ویژه گردشگری در بافت تاریخی، نورپردازی اولین مسیر پروژه فوق از مسجد جامع به سمت پارکینگ شاه ابولقاسم شامل ساباط، تویزه، بادگیر و آب انبار اجرا و تکمیل شد.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته تا قبل از نوروز ۱۴۰۰ اجرای خط آسمان و نورپردازی دیگر مسیرهای گردشگری بافت تاریخی نیز تکمیل خواهد شد.