احکام طرح "شهردار مدرسه" به شهرداران مدارس اعطا شد

احکام طرح "شهردار مدرسه" به شهرداران مدارس اعطا شد


احکام طرح "شهردار مدرسه" به شهرداران مدارس اعطا شد

 در سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد، حکم مسئولیت ۲۰ "شهردار مدرسه" از سوی ابوالقاسم محی الدینی شهردار و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران مناطق شهرداری اعطا شد.

این طرح با مشارکت شهرداری، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و انجمن اسلامی دانش آموزان انجام شد و ۲۰ دانش آموز در مناطق پنج گانه شهرداری، حکم "شهردار مدرسه" را دریافت کردند.