استاندار یزد: با مدیران بهانه‌جو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن برخورد می‌کنیم

استاندار یزد: با مدیران بهانه‌جو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن برخورد می‌کنیم


استاندار یزد از برخورد با مدیران و کارشناسان متعلل و بهانه جو و تشویق مدیران موفق در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

 مهران فاطمی در نشست شورای مسکن استان که به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد با اشاره به ضرورت هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها جهت پیشبرد امور و دغدغه های مردم، گفت: ما متعهد به خدمت به مردم و پیگیری و حل مسائل و دغدغه های آن ها هستیم و بنده تمام قد از حقوق مردم در بخش ها و حوزه های مختلف و به ویژه در مباحث مربوط به پروژه های نهضت ملی مسکن دفاع میکنم.

وی بر سرعت بخشی به اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن تاکید کرد و افزود: تاخیر در اجرای این پروژه ها در شرایطی که مردم متحمل فشارهای مختلفی هستند قابل قبول نیست؛ باید با تسریع در اجرای پروژه ها، جلوی افزایش هزینه های تمام شده گرفته شود.

استاندار یزد با بیان اینکه حل مسائل و دغدغه های مردم تکلیف شرعی و قانونی ماست، خاطرنشان کرد: مدیران دولت سیزدهم باید دلسوز، پیگیر و تفسیر کننده قوانین، آیین نامه ها و بخش نامه ها به نفع مردم بوده و به صورت تمام وقت پیگیر حل مسائل و مشکلات مردم باشد.

فاطمی با بیان اینکه پیچ و خم های اداری خود ساخته و انجام کارها با روال عادی باید دور ریخته شود، اظهارداشت: به هیچ وجه بلاتکلیفی پروژه ای بین چند دستگاه را به خاطر یک کاغذ و یا به دلیل تعلل یک کارشناس نمی پذیریم و در صورت محرز شدن کوتاهی کارشناس یا مدیری، با آن ها به جد برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره برخی کارشکنی ها و اهمال کاری ها در لایه های میانی دستگاه ها، به این دسته از مدیران و کارشناسان ها هشدار داد و از انجام کار اساسی برای  پایان دادن به دغدغه های موجود در این زمینه؛ از طریق طراحی اپلیکیشن ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان لایه های مختلف دستگاه ها خبرداد.

استاندار یزد با بیان اینکه بدون پیگیری، مصوبات جلسات روی کاغذ باقی می مانند، خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به پروژه های نهضت ملی مسکن باید با جدیت دنبال و مدیران و فرمانداران به صورت میدانی از روند اجرای آن ها بازدید کنند.

فاطمی بیان کرد: با پیگیری مستمر مسائل پروژه های نهضت ملی مسکن و هماهنگی و جدیت فرمانداران و دستگاه ها شاهد پیشرفت پروژه های استان به نحو مطلوب و پیشروی آن ها نسبت به پروژه های سایر استان ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: علی رغم رتبه سومی استان در عملکرد پروژه های نهضت ملی مسکن، روند اجرایی این پروژه ها باید در تراز دولت سیزدهم بهبود پیدا کند.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قابل قبول نبودن سرعت اجرای پروژه های طرح نهضت ملی مسکن گفت: با حضور در محل پروژه ها به صورت موردی پیشرفت آنها را بررسی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که کم کاری مدیران، پیمانکاران و یا دیگر افراد دخیل در اجرای پروژه محرز شود، در محل پروژه آنها را برکنار خواهیم کرد و بلعکس از مدیران فعال و موفق در این عرصه تجلیل خواهد شد.