استاندار یزد: بهترین ابزار برای انتقال پیام های حوزه خانواده و آسیب‌های اجتماعی، هنر تئاتر است

استاندار یزد: بهترین ابزار برای انتقال پیام های حوزه خانواده و آسیب‌های اجتماعی، هنر تئاتر است


استاندار یزد: بهترین ابزار برای انتقال پیام های حوزه خانواده و آسیب‌های اجتماعی، هنر تئاتر است

استاندار یزد با تشکر از حضور هنرمندان سراسر کشور در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی "چتر زندگی" از این حضور تقدیر کرده و تاکید کرد: استفاده از زبان هنر، بهترین ابزار برای انتقال پیام های امروز جامعه در حوزه خانواده و آسیب‌های اجتماعی به جامعه است و نقش هنر تئاتر به ویژه تئاتر خیابانی، در تحقق این مهم پررنگ تر است.

 مهران فاطمی در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی" اعلام کرد: برقراری ارتباط مستقیم با مخاطب می تواند بهترین روش برای انتقال پیام های مورد نظر به جامعه مخاطب باشد و هنرمندان تئاتر با برقراری این ارتباط مستقیم، این نقش را به خوبی ایفا می کنند.

وی از همه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره به دلیل اجرای این کار ارزشمند تقدیر و تشکر کرد.