استاندار یزد پای صحبت ایتام نشست

استاندار یزد پای صحبت ایتام نشست


مهران فاطمی شب چهارم رمضان میزبان ٢٠٠ نفر از ایتام و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد بود.

فاطمی گفت: تعدادی از مددجویان مشکلات خود را مطرح کردند که مسکن، اشتغال، ازدواج، آموزش و سلامت محور‌های اصلی این مشکلات است.

او گفت: هدف کمیته امداد و استانداری رفع مشکلات معیشتی و مسکن و همچنین توانمندسازی قشر مددجوی استان است.

به گفته‌ او ریشه کن سازی فقر مطلق تا پایان دولت سیزدهم از برنامه‌های استانداری یزد است.

استاندار یزد گفت: در میان نوجوانان و جوانان قشر مددجو، استعداد‌های ارزشمندی وجود داردکه باید با حمایت شکوفا شوند.