اطفاء حریق انبار کارتن فروشگاهی در خیابان 15 خرداد یزد

اطفاء حریق انبار کارتن فروشگاهی در خیابان 15 خرداد یزد


آتش‌سوزی در انبار یک فروشگاه بزرگ، ۴ تیم آتش نشانی از ۳ ایستگاه مختلف را به محل حادثه کشید.
 
 ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه چهارشنبه ۲۲ تیرماه سامانه ۱۲۵ با دریافت گزارشی مبنی بر آتش سوزی در قسمت انبار یک فروشگاه، ۴ تیم اطفاء حریق را از ایستگاه های شماره ۲، ۹ و ۷ به محل حادثه اعزام کرد.
 
آتش نشانان با حضور سریع در  محل حادثه واقع در خیابان ۱۵ خرداد و در ارزیابی اولیه مشاهده کردند قسمتی از انبار ضایعات کارتن فروشگاه دچار آتش سوزی شده که دود ناشی از آن در قسمتی از ساختمان گسترش یافته است. 
 
با مشاهده وضعیت فوق آتش نشانان بلافاصله عملیات اطفاء حریق را در قسمت انبار آغاز و در همان دقایق اولیه موفق به مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش خسارت بیشتر آن شدند.
 
آتش نشانان پس از مهار آتش و ایمنی نمودن محیط و پس از تهویه کامل ساختمان و عادی شدن شرایط به ایستگاه بازگشتند.