اعتبار هزینه شده شهرداری منطقه بافت تاریخی در اجرای تملک ها به ۳۲۰ میلیارد ریال رسید

اعتبار هزینه شده شهرداری منطقه بافت تاریخی در اجرای تملک ها به ۳۲۰ میلیارد ریال رسید


شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار به تملک های سطح منطقه اختصاص داده است.
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای پروژه های شهری در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۶۰۰ مترمربع و با هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال در سطح منطقه تملک صورت گرفته است.
علیرضا نقوی افزود: در راستای سهولت تردد ساکنین بافت تاریخی اجرای پارکینگ های درون محله ای همه ساله در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد که در سال گذشته هم از کل تملک های انجام شده، ۱۲۳۰ متر مربع تامین پارکینگ درون محله ای با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال انجام شده است.