آغاز عملیات بهسازی و تکمیل پیاده رو مجاور پارک شهر شادی

آغاز عملیات بهسازی و تکمیل پیاده رو مجاور پارک شهر شادی


آغاز عملیات بهسازی و تکمیل پیاده رو مجاور پارک شهر شادی

مدیر منطقه دو شهرداری یزد عملیات بهسازی و تکمیل پیاده رو مجاور پارک شهر شادی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال خبر داد.

 سید ابوالفضل کشفی با بیان اینکه پياده روهاي شهر می تواند نقشی اساسی در ارتقای سلامت و تسهيل عبور و مرور شهروندان ایفا نماید، گفت: عملیات بهسازی و تکمیل پیاده رو مجاور پارک شهر شادی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال آغاز شده و در حال اجرا است.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد یکی از اصلی ترین اهداف پیاده محوری در شهرها را افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان و تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی مردم عنوان کرد و تصریح کرد: مشارکت فعال شهروندان در پیشبرد اهداف مدیریتی و توسعه پایدار شهری امری ضروری است.

وی یاد آور شد: با هدف ارتقای سطح کیفیت پارک های سطح منطقه و به منظور استفاده و بهره وری هر چه بیشتر شهروندان از فضای عمومی پارک و همچنین به منظور ارج نهادن به درخواست شهروندان و بازدید محی الدینی شهردار شهر میراث جهانی از پارک شهر شادی، مقرر گردید بازپیرایی پیاده رو پارک مذکور در اسرع وقت انجام گردد.

کشفی خاطر نشان ساخت: خوشبختانه تمامی حوزه های خدمات رسان این شهرداری در زمینه اقدامات عمرانی و حوزه خدماتی با تلاش و جدیت قابل قبولی در حال فعالیت هستند.