آغاز عملیات تعویض سنگ جدول های فرسوده سطح منطقه دو

آغاز عملیات تعویض سنگ جدول های فرسوده سطح منطقه دو


آغاز عملیات تعویض سنگ جدول های فرسوده سطح منطقه دو

مدیر منطقه دو شهرداری یزد از آغاز عملیات تعویض سنگ جدول های فرسوده با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سید ابوالفضل کشفی از آغاز عملیات تعویض سنگ جدول های فرسوده با هدف زیبا سازی منظر شهری و با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد با بیان اینکه زیبایی جوی و جدول های سطح خیابان های شهر نیاز به تعویض سنگ جدول های فرسوده و شکسته دارد، گفت: این عملیات جهت کسب رضایت شهروندان و خدمات رسانی مطلوبتر در حال اجرا می باشد.