آغاز عملیات درختکاری معابر و خیابان های سطح شهر

آغاز عملیات درختکاری معابر و خیابان های سطح شهر


آغاز عملیات درختکاری معابر و خیابان های سطح شهر

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از آغاز عملیات درختکاری معابر و خیابان های سطح شهر خبر داد.

 محمد حسن منصوری زاده گفت: در راستای توسعه فضای سبز و نیز با شروع فصل مساعد، عملیات درختکاری معابر و خیابان های سطح شهر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با بیان اینکه توسعه و گسترش فضای سبز شهری نقش بسزایی در ارتقای منظر شهری و سلامت شهروندان دارد، گفت: با توجه به رسالت این سازمان در حفظ و توسعه فضای سبز با بهره گیری بهینه از منابع آبی موجود و انتخاب گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی شهر یزد، نسبت به احداث فضای سبز در مسیرهای تعیین شده اقدام نموده ایم.

وی با اشاره به احداث فضای سبز دو طرف بلوار خاتم یزدی حد فاصل چهارراه صحرا تا میدان نیایش، افزود: در اولین گام، فضای سبز دو سمت این بلوار به طول ۱۸۰۰ متر آماده سازی (خاکبرداری،کف شکنی و خاکریزی با خاک زراعی) در مجموع تعداد ۳۰۰ اصله نهال زیتون مثمر کاشت گردید.

منصوری زاده ضمن اشاره به شرایط اقلیمی حاکم بر شهر یزد و ضرورت تامین سایه و ترغیب شهروندان به منظور استفاده بیشتر از پیاده راه ها، افزود: این سازمان در نظر دارد در عملیات احداث فضای سبز حتی الامکان از درختان سایه دار و مثمر و نیز به منظور بازدهی بهتر و سریعتر از نهال های چند ساله جهت کاشت استفاده نماید.