آغاز مطالعات ارزیابی فنی و تهیه طرح بهینه سازی پل های عابر پیاده سطح شهر یزد

آغاز مطالعات ارزیابی فنی و تهیه طرح بهینه سازی پل های عابر پیاده سطح شهر یزد


آغاز مطالعات ارزیابی فنی و تهیه طرح بهینه سازی پل های عابر پیاده سطح شهر یزد

سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد: مطالعات ارزیابی فنی و تهیه طرح بهینه سازی پل های عابر پیاده سطح شهر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال در دستور کار مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک قرار گرفت.

 محمد مرزبان اظهار کرد: مطالعات ارزیابی فنی و تهیه طرح بهینه سازی پل های عابر پیاده سطح شهر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال در دستور کار مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک قرار گرفت.

سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد افزود: در این طرح کلیه پل‌های عابر پیاده سطح شهر از نظر سازه‌ای، ملاحظات معماری و بهره برداری با جدیدترین آیین نامه ها مورد ارزیابی فنی قرار خواهد گرفت و در نهایت طرح بهینه سازی، اصلاح و مقاوم سازی پل جهت عملیات اجرایی و همچنین برنامه بازرسی‌های دوره‌ای و تعمیر و نگهداری پل‌ها تهیه خواهد شد.

وی ادامه داد: مراحل انتخاب مهندس مشاور جهت انجام این طرح نیز در حال انجام است.