امضاء تفاهم نامه همکاری بین شهرداری یزد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

امضاء تفاهم نامه همکاری بین شهرداری یزد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان


امضاء تفاهم نامه همکاری بین شهرداری یزد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

شهرداری یزد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در روز هفتم اَمردادماه، تفاهم نامه ای را با هدف ایجاد پارک مهارت در جهت آموزش بخشی از مهارت‏ های شغلی مناسب برای رده‏ های سنی کودکان و نوجوانان امضاءکردند.

جمال الدین عزیزی شهردار و امیر سعید مصباح مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تفاهم نامه ای را با هدف ایجاد پارک مهارت در جهت آموزش بخشی از مهارت‏ های شغلی مناسب برای رده ‏های سنی کودکان و نوجوانان در محدوده مورد توافق از سایت کارخانه جنوب یزد متعلق به شهرداری یزد با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ‏ای امضاء کردند.

در این تفاهم نامه که پس از تصویب شورای اسلامی شهر یرد برای مدت دو سال منعقد شده و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است، تعهد نمودند:

  1. تهیه طرح محتوایی و جانمایی غرفه‏ ها با محوریت اداره کل و در تعامل با کارشناسان شهرداری صورت پذیرد.
  2. شهرداری در ارائه طرح دکوراسیون داخلی بر اساس نظر اداره کل همکاری خواهد کرد که اجرای آن با توافق شهردار محترم صورت خواهد گرفت.
  3. اداره کل متعهد به تأمین تجهیزات و دستگا‏ه ‏های مورد نیاز و مربیان متخصص آموزش مهارت به کودکان و نوجوانان است.
  4. آموزش به رده‏ های سنی مختلف به صورت رایگان انجام شده و اداره کل حق دریافت هزینه بابت آموزش و یا ورودیه را نخواهد داشت.
  5. پس از طی مراحل اجرایی پارک و تحویل پارک به اداره کل، اداره شهر دوستدار کودک از معاونت شهرسازی و معماری به نمایندگی از شهرداری طرف تفاهم نامه خواهد بود.
  6. در صورتیکه در طول مدت تفاهم نامه بنا به هر دلیلی از جانب شهرداری، طرف تفاهم نامه مجبور به تغییر موقعیت مکانی گردید شهرداری مکان جدیدی را جهت ادامه روند این تفاهم نامه در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل مؤظف است ظرف مدت یک ماه اقدامات لازم جهت نقل و انتقال را به عمل آورد.

شایان ذکر است ایجاد محیطی ایمن و مناسب برای شناسایی استعدادهای مهارتی کودک و کمک به پرورش آن، آموزش عملی مهارت‏ های شغلی به کودکان و نوجوانان برای افزایش اعتماد به نفس آنان، و آماده‏ سازی او برای پذیرش مسئولیت، ایجاد انگیزه در کودکان برای یادگیری مهارت متناسب با علاقه و توانایی خود و ادامه دادن آن به عنوان شغل در آینده، رسیدن به جامعه‏ای توانمند و ماهر در استفاده از دست، تولیدکننده، و کارآفرین در افق آینده شهر یزد، تغییر دیدگاه در خانواده‏ ها برای پذیرش و باور به داشتن شغل‏ های مهارتی برای آینده و کسب و کار فرزندان خود از اهداف این تفاهم نامه است.