بازارچه خیریه و برنامه های شاد در تمام ایام سال در یزد اجرا شود

بازارچه خیریه و برنامه های شاد در تمام ایام سال در یزد اجرا شود


استاندار یزد گفت: برنامه های شاد و جذاب و بازارچه های خیریه باید در تمام ایام سال در یزد اجرا شود.

 

مهران فاطمی در دیدار نوروزی ابوالقاسم محی الدینی شهردار شهر میراث جهانی یزد با اشاره به اینکه امسال یزد با حجم بسیار بیشتر مسافر نوروزی همراه است، اظهار داشت: مسافران نوروزی در شهر یزد تاکنون حضور خوبی داشتند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته،‌ برنامه های خوبی برای این ایام طرح ریزی و اجرا شده و تاکنون هم میزان قابل توجهی از شهروندان یزد و مسافران نوروزی از این برنامه ها استفاده کرده اند.

استاندار یزد یکی از برنامه های شاخصی که برای این ایام در نظر گرفته شده را ویژه برنامه های مهدوی و شاد اجرا شده در پیاده راه ولی عصر (عج)‌ دانست و بیان کرد: در این ویژه برنامه،‌ فعالیت های مختلفی صورت گرفته بود که برخی از آنها کیفیت بسیار خوبی داشت.

فاطمی، استقبال مردم از بخش های مختلف این ویژه برنامه از جلمه بازارچه خیریه را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: باید زمینه ای فراهم شود که چنین برنامه هایی در طول سال هم برای شهروندان اجرا شود.