بازپیرایی رواق مسجد برای اولین بار در یزد توسط شهرداری

بازپیرایی رواق مسجد برای اولین بار در یزد توسط شهرداری


بازپیرایی رواق مسجد برای اولین بار در یزد توسط شهرداری

مدیر منطقه دو شهرداری یزد از اجرای پروژه مصوب بازپیرایی رواق مسجد امام حسین (ع) برای اولین بار در یزد و به شکل پایلوت در این منطقه خبر داد.

در بازدیدی که توسط رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر،  مدیر منطقه و جمعی از کارشناسان از مسجد امام حسین (ع) واقع در بلوار مدرس انجام گرفت، مقرر شد زمینه رفع موانع و مشکلات بازپیرایی رواق مسجد مذکور فراهم گردد.

سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه در این بازدید با بیان اینکه توجه ویژه به مساجد که جنب و جوش و فعالیت در آنها ادامه دارد در اولویت سیاست گذاری شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفته است، گزارش کوتاهی از اقدامات انجام شده در خصوص عملیات عمرانی در محدوده مورد بازدید را اعلام نمود و افزود: مسجد امام حسین (ع) به عنوان اولین مسجد در سطح شهر یزد است که بازپیرائی آن را این منطقه شهرداری به عهده گرفته و تاکنون مبلغ سه میلیارد ریال هزینه گردیده و اتمام آن تا ایام الله دهه فجر در دستور کار ویژه قرار دارد.

غلامحسین دشتی رئیس شورای اسلامی شهر نیز در این بازدید با اشاره به روند مطلوب اقدامات منطقه دو شهرداری، اهمیت مساجد و حضور گسترده مردم در مساجد و رفاه وآرامش آنها را جز ضروری ترین اهداف شهرداری بر شمرد و نگاه کارشناسانه بر طرح های عمرانی همراه با دقت، ظرافت و اتمام به موقع کار را موجب ایجاد اعتماد عمومی شهروندان به خادمین خود در مجموعه مدیریت شهری دانست.