بازگشت زندگی آرام به بافت مسکونی با خروج مشاغل مزاحم از سطح شهر یزد

بازگشت زندگی آرام به بافت مسکونی با خروج مشاغل مزاحم از سطح شهر یزد


بازگشت زندگی آرام به بافت مسکونی با خروج مشاغل مزاحم از سطح شهر یزد

در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و به استناد حکم نماینده دادستان ، حکم 3 رای خروج مشاغل مزاحم از بافت مسکونی شهر یزد اجرائی شد.

در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و به استناد حکم نماینده دادستان ، حکم  3 رای خروج مشاغل مزاحم از بافت مسکونی شهر یزد اجرائی شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ، ضابطان قضایی و کارشناسان کمیسیون بند 20 ماده 55 به استناد رای کمیسیون و دستور مقام محترم قضایی و در راستای آرامش بخشی به بافت مسکونی نسبت به اجرای 3 فقره رای و حکم پلمپ واحد های مزاحم اقدام نمودند .