برخورد با فعالان غیرمجاز در حوزه گردشگری یزد

برخورد با فعالان غیرمجاز در حوزه گردشگری یزد


عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: در حال حاضر مسافران زیادی در یزد داریم که به دلیل واسطه‌ها و دلال‌ها هیچ درآمدی برای استان ندارند.

بی بی فاطمه حقیرالسادات گفت: بررسی‌هایی در ارتباط با خانه‌های غیرمجاز در شهر یزد انجام شد. 

او می گوید: چند مورد تخلف در این حوزه مشاهده شد و چند مورد پرونده از بند ۲۰ به مرحله پلمب رسید و بسیاری از فعالیت‌ ها هدفمند شده است.

حقیرالسادات به تخلفاتی که در برخی بخش‌ها ایجاد شده اشاره کرد و اذعان داشت: در این زمینه علوم پزشکی همکاری‌های بسیار خوبی انجام داد و اقدامات قابل توجهی هم برای برخورد با این تخلفات صورت گرفت.

این موضوع را حقیرالسادات  در نشست کمیسیون میراث فرهنگی ور بین الملل شورای اسلامی شهر یزد مطرح کرد.

به گفته او کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با فعالان حوزه‌های مختلف گردشگری یزد جلساتی را به صورت منظم برگزار می‌کند تا زمینه آشنایی با این بخش‌ها فراهم شود.