برداشت اطلاعات ۴۰۰۰ معبر سطح شهر یـزد

برداشت اطلاعات ۴۰۰۰ معبر سطح شهر یـزد


برداشت اطلاعات ۴۰۰۰ معبر سطح شهر یـزد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد از برداشت اطلاعات معابر سطح شهر و مستندسازی وضع موجود معابر خبر داد
مهدی فلاح با بیان اینکه این سازمان به عنوان متولی تولید و روزآمدسازی لایه های مکانی سطح شهر یزد است، افزود: در این پروژه محدوده ای بالغ بر۲۳۰۰ هکتار که منطقه یک و بخشی از منطقه چهار شهرداری یزد را در برمی گیرد، پایش و اطلاعات حدود ۴۰۰۰ معبر برداشت و ساماندهی شده و علاوه بر برداشت عکس از تمامی تابلوهای معابر، کلیه معابر گروه بندی شده و نام ها برروی لایه مربوطه در سامانه شهرداری اصلاح و تکمیل خواهد شد.

حسین خواجه پور دبیر کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر یزد نیز اعلام کرد: پس از اتمام این پروژه که در مدت کمتر از سه ماه انجام خواهد شد، معابری که نیاز به نامگذاری دارند به دبیرخانه کمیته نامگذاری شورای شهر ارسال شده تا پس از نامگذاری و اتمام پروژه در این محدوده، مشکل معابر فاقد نام و فاقد شماره حل گردد.