برطرف شدن مشکل پله برقی و آسانسور پل های عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر یزد

برطرف شدن مشکل پله برقی و آسانسور پل های عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر یزد


برطرف شدن مشکل پله برقی و آسانسور پل های عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر یزد

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد خبر داد: مشکل خرابی پله برقی میدان شهدای محراب و چند پله برقی و آسانسور پل های عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر یزد با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال برطرف شد.

 محمد علی سلمانی ندوشن در خصوص وضعیت پله برقی و آسانسور پل های عابر پیاده مکانیزه که بخشی از تماس های مردمی با سامانه ۱۳۷ را در بر میگرفت، اظهار کرد: پله برقی های میدان شهدای محراب و  بلوار شهید صدوقی (جنوبی) و آسانسورهای بلوار دانشجو (جهاد کشاورزی)، بلوار بهشتی (جنب بنیاد شهید) و بلوار باهنر (جنب اداره گاز) با پیگیری های کارشناسان حوزه ترافیک تعمیرات اساسی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد تصریح کرد: سرقت قطعات پل های مکانیزه و قطعی ناگهانی برق شهر از مهمترین علل خاموشی و از کار افتادن این پل ها بوده که زین پس تحت نظارت شهرداری بصورت مستمر پل ها مورد تعمیر و نگهداری قرار خواهدگرفت.

وی گفت: در سطح شهر هشت پل عابرپیاده مکانیزه وجود دارد که پنج پل مورد تعمیر و بهره برداری قرار گرفته است و سه پل دیگر در حال بررسی می باشد.