برنامه ریزی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص ارتقاء روشنایی و نورپردازی پارک شهر شادی

برنامه ریزی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص ارتقاء روشنایی و نورپردازی پارک شهر شادی


برنامه ریزی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص ارتقاء روشنایی و نورپردازی پارک شهر شادی

طی بازدید معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری به همراه سرپرست سازمان و مدیر منطقه دو شهرداری از پارک شهر شادی، بهبود و ساماندهی روشنایی پارک مذکور با هدف ارتقاء کمی و کیفی نورپردازی و تقویت روشنایی پس از اتمام بازپیرایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به جایگاه پارک شهرشادی به عنوان قدیمی ترین شهر بازی یزد، گفت: طی بازدید به عمل آمده از پارک شهر شادی معایب و نواقص موجود، بررسی و ارتقاء و ساماندهی شبکه روشنایی پس از بازپیرایی ورودی این پارک در راستای ارتقای سطح کیفی فضای سبز و نیز استفاده هر چه بیشتر شهروندان از فضای سبز در طول شبانه روز مورد تاکید و در اولین گام تامین روشنایی نوار سبز مجاور پارک شهر شادی در برنامه کاری این سازمان قرار گرفت.