برپایی بازارچه خیریه در پیاده راه ولی عصر(عج) یزد به روایت تصویر

برپایی بازارچه خیریه در پیاده راه ولی عصر(عج) یزد به روایت تصویر