بلوار شهیدان حاج مهدی تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد

بلوار شهیدان حاج مهدی تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد


بلوار شهیدان حاج مهدی تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد

مدیر منطقه یک شهرداری یزد اظهار داشت: بلوار شهیدان حاج مهدی با طول تقریبی ۱۲۰۰ متر حدفاصل میدان یزدباف تا میدان حج شامل بر یک کیلومتر مسیر و یک تقاطع به صورت میدان است که دو منطقه پر جمعیت امامشهر و بلوار جمهوری را به همدیگر متصل می کند که تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

حمید دهقان با بیان اینکه طرح تفصیلی و طرح اجرایی بلوار شهیدان حاج مهدی به دهه ۸۰ برمی گردد و چندین سال به دلیل مشکلات تملک اراضی در مسیر و مسائل حقوقی متعدد و هزینه های بالای این پروژه معطل مانده بود، گفت: آزادسازی این پروژه طی سال متمادی در دستور کار شهرداری قرار گرفته بود و بالغ بر ۲۲ هزار مترمربع توسط شهرداری آزادسازی صورت گرفت.

مدیر منطقه یک شهرداری یزد افزود: هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به بحث های عمرانی این پروژه اختصاص یافت و چندین ساختمان در طول این مسیر با طی فرایندهای قانونی تملک و یا تخریب شد تا شرایط برای اجرای پروژه محیا شود.

وی با بیان اینکه عرض مصوب این بلوار مشتمل بر یک قطعه ۳۰ متری و یک قطعه ۲۶ متری می باشد و ۵۰۰ متر ابتدای مسیر عرض ۳۰ متر و انتهای مسیر عرض ۲۶ متر دارد، تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا یک معبر ایده آل با روشنایی کافی، مسیر دوچرخه سواری، توجه به مدهای پیاده و حمل و نقل عمومی و وضعیت آسفالت مناسب را در اختیار شهروندان قرار دهیم.

دهقان خاطرنشان ساخت: بلوار در حال احداث شهیدان حاج مهدی، مسیر موازی بلوار جمهوری است که ارتباط منطقه بلوار جمهوری و امامشهر را تسهیل می کند.

مدیر منطقه یک شهرداری یزد اظهار امیدواری کرد: ظرف یک ماه آینده این پروژه به صورت کامل مورد بهره برداری شهروندان یزدی قرار گیرد.