بهره برداری از بوستان شهید کندلی

بهره برداری از بوستان شهید کندلی


بهره برداری از بوستان شهید کندلی

با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، بوستان شهید کندلی واقع در ابتدای خیابان  موسی بن جعفر (ع) به بهره برداری رسید.

 

رئیس واحد عمران منطقه دو شهرداری یزد گفت: بوستان شهید کندلی واقع در ابتدای خیابان  موسی بن جعفر (ع) با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پس از اتمام عملیات عمرانی و انجام کف سازی، جانمایی زمین ورزشی، زمین بازی کودکان و همچنین پیاده روسازی اطراف محوطه، مورد بهره برداری کامل قرار گرفت. 

امید دهقانی زاده خاطر نشان نمود: در سال جاری بیشترین فعالیت عمرانی منطقه دو در راستای بازپیرائی پارکها و تکمیل پیاده رو سازی منتهی به آنها بوده است.