بوستان مهر به مرکز فرهنگی و اجتماعی ویژه خانواده و کودک تبدیل می‌شود

بوستان مهر به مرکز فرهنگی و اجتماعی ویژه خانواده و کودک تبدیل می‌شود


بوستان مهر به مرکز فرهنگی و اجتماعی ویژه خانواده و کودک تبدیل می‌شود

سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با بیان اینکه توجه به پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی در منطقه بافت تاریخی از اولویت های این منطقه است، گفت: بوستان مهر به مرکز فرهنگی و اجتماعی ویژه خانواده و کودک تبدیل می‌شود.

به‌ دنبال بازدید ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار و مرتضی شایق رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از پروژه بوستان مهر، سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری با اشاره به مشکلات پیش روی ساخت و تکمیل این بوستان، مطرح کرد: با تخصیص ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری منطقه بافت تاریخی تا پایان سال جاری این مجموعه به بهره‌برداری می‌رسد.

علیرضا نقوی با اشاره به اینکه کاربری پروژه بوستان مهر به مرکز فرهنگی و اجتماعی ویژه خانواده و کودک تغییر می‌کند، بیان داشت: همواره تأکید مقام معظم رهبری به پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی در تمام پروژه‌ها است و این مهم قطعاً در شهرداری منطقه بافت تاریخی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنایی و زیرساختی تأکید کرد و گفت: ارتقای بخش مهمی از فعاليت‌های فرهنگی و هنری در سایه‌ی ايجاد زيرساخت‌های مناسب محقق می‌شود.

سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد توجه به مسائل فرهنگی را از عوامل مهم توسعه شهری دانست و خاطرنشان کرد: عوامل مهمی در این توسعه نقش دارند، اما قطعاً فرهنگ بیش از هر چیز دیگر می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند.