بکارگیری نرم افزارهای هوشمند برای سرعت بخشیدن و دقت عمل بهتر در نظارت های حوزه خدمات شهری

بکارگیری نرم افزارهای هوشمند برای سرعت بخشیدن و دقت عمل بهتر در نظارت های حوزه خدمات شهری


بکارگیری نرم افزارهای هوشمند برای سرعت بخشیدن و دقت عمل بهتر در نظارت های حوزه خدمات شهری

در نشست هم اندیشی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد با مدیران اجرایی حوزه این معاونت، در خصوص هوشمندسازی فرآیند نظارت در خدمات مختلف شهری از جمله فضای سبز، رفت و روب معابر، جمع آوری پسماند و اجرائیات از شرکت دانش بنیان فعال در این زمینه دعوت گردید.

حمید رضا رحیمدل در این نشست گفت: فعالیت های حوزه خدمات شهری با مؤلفه های گوناگونی از قبیل گستردگی، تنوع و دقت عمل همراه است و این امر توام با نظارت هوشمند، رضایت بخشی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری را به دنبال خواهد داشت.

سرپرست معاونت خدمات شهری افزود: حضور شرکت های دانش بنیان در کنار مدیریت شهری برای تغییر فرآیندهای نظارتی بسیار حائز اهمیت بوده که این امر علاوه بر سرعت بخشیدن به مقوله نظارت، سبب رفع موانع و دقت عمل بهتر در این زمینه خواهد شد.