تامین روشنایی مسیر رودخانه بلوار دانشجو

تامین روشنایی مسیر رودخانه بلوار دانشجو


تامین روشنایی مسیر رودخانه بلوار دانشجو

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد خبر داد: مسیر رودخانه بلوار دانشجو پس از احداث و زیباسازی، تامین روشنایی شد.

محمد علی سلمانی ندوشن اظهار کرد: با توجه به احداث مسیر رودخانه بلوار دانشجو و زیباسازی آن، روشنایی این مسیر با نصب تعداد ۲۴ عدد پایه فنداسیون، کاور و کتیبه و چراغ با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال انجام شد و به مرحله بهره برداری رسید.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد گفت: فاز اول احداث مسیر رودخانه از ابتدای بلوار دانشجو به متراژ ۳۵۰ متر به اتمام رسیده و فاز دوم احداث این مسیر پس از آماده سازی، نصب مبلمان شهری و روشنایی به مرحله اجرا خواهد رسید.