تجهیز تقاطع پاسداران، خرمشهر و فهادان به چراغ فرماندهی

تجهیز تقاطع پاسداران، خرمشهر و فهادان به چراغ فرماندهی


تجهیز تقاطع پاسداران، خرمشهر و فهادان به چراغ فرماندهی

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از تجهیز تقاطع پاسداران، خرمشهر و فهادان به چراغ فرماندهی با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال خبر داد.

محمد مرزبان گفت: با توجه به اینکه افزایش بار ترافيک در تقاطع ها، ظرفیت عبوری در تقاطع کاهش میابد و تداخل در حرکت خودروها باعث ایجاد گره و مسدود شدن مسیر رفت و آمد خودرو ها می شود لذا تبدیل تقاطع به میدان، عریض نمودن تقاطع، ایجاد زیرگذر و یا نصب چراغ فرماندهی از راه حل های نظم بخشیدن به حرکت خودروها می باشد.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد افزود: این پروژه با توجه به حجم تردد خودروها و با هدف جلوگیری از بروز حوادث و تصادفات و افزایش ایمنی در تردد برای خودروها و عابرین پیاده به انجام رسیده است.