تدوین تفاهم نامه شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور در زمینه تهیه دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی شهرداری ها

تدوین تفاهم نامه شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور در زمینه تهیه دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی شهرداری ها


تدوین تفاهم نامه شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور در زمینه تهیه دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی شهرداری ها

در نشست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد با مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص تدوین تفاهم نامه ای در زمینه تهیه دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی شهرداری ها بحث و تبادل نظر شد.

 در نشستی که با حضور علی اکبر اسدی مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، محسن صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، محمد یارمند مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد برگزار شد، ضمن ارائه مستندات لازم در زمینه برنامه و بودجه شهرداری در سال ۹۹، پیرامون تعامل شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در حوزه های خزانه داری، بودجه و اصلاح نظام مالی بحث و تبادل نظر شد.

تسریع در ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل خزانه داری، بازنگری و اصلاح دستورالعمل بودجه (عملیاتی - اقتصادی)، ساماندهی تغییر کُدینگ درآمد و هزینه و افزایش اعتبار تهاتر بدهی دستگاه های دولتی به شهرداری از جمله مواردی بود که در این جلسه  مطرح گردید.

همچنین در این جلسه علاوه بر ارائه سامانه بودجه و اعتبارات و سامانه جامع آماری شهرداری و نحوه اتصال این سامانه ها به یکدیگر، مقرر شد به دلیل اینکه شهرداری یزد در زمینه مسائل مالی و اصلاح نظام مالی کارهای مثبتی را انجام داده و همچنین در حال تدوین دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی می باشد، تفاهم نامه ای میان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و شهرداری یزد برای در اختیار گذاردن تجربیات در این زمینه همچنین تهیه دستورالعمل ها و فرآیند های اصلاح مالی منعقد گردد.

در ادامه نیز مقرر گردید شهرداری یزد در خصوص سامانه جدید عوارض خودروی کشوری نیز بررسی های لازم را صورت داده و اعلام نظر نماید.