تدوین طرح جامع مدیریت پسماند بهاباد توسط جهاددانشگاهی یزد

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند بهاباد توسط جهاددانشگاهی یزد


تدوین طرح جامع مدیریت پسماند بهاباد توسط جهاددانشگاهی یزد

 مدیر مرکز خدمات تخصصی محیط زیست و آلودگی محیطی سازمان جهاددانشگاهی استان از انعقاد قرارداد تهیه طرح جامع مدیریت پسماند بهاباد خبر داد و تأکید کرد: مدیریت پسماند یکی از ضروری‌ترین محورهای توسعه پایدار است.

«مائده دهقانی تفتی» در گفت‌وگویی، یکی از ضروری‌ترین محورهای توسعه پایدار را مدیریت پسماند خواند و تصریح کرد: با توجه به اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت حفظ محیط زیست و همچنین بر اساس ابلاغ قانون مدیریت پسماند مصوب بیستم اردیبهشت‌ماه 1383،  مشخص کردن افق برنامه‌ریزی و چشم‌انداز اجرای طرح‌های مرتبط با پسماند در هر استان در قالب تهیه طرح جامع مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

وی افزود: البته پیش از اجرای طرح‌های مرتبط با پسماند در هر شهری، لازم است که ابتدا براساس ساختارهای مرتبط با توسعه پایدار و از جمله در بخش‌های فنی، مهندسی و محیط زیست، با دو دیدگاه برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلندمدت، مطالعات برای نیل به اهداف استراتژیک مدیریت پسماند تهیه شود.

به گفته‌ی مسئول این مرکز، طرح جامع مدیریت پسماند به دلیل این که همه مولفه‌های اصلی مدیریت پسماند را در ساختار آن منطقه مورد بررسی قرار می‌دهد، بالادست‌ترین سندی است که در زمینه مدیریت پسماند هر منطقه تهیه می‌شود و در واقع الگویی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اصولی و مناسب در زمینه مدیریت پسماندهاست.

وی ضمن اشاره به سوابق فعالیت‌های پژوهشی مرکز خدمات تخصصی محیط زیست و آلودگی‌های محیطی سازمان جهاددانشگاهی یزد از سال 1386 تاکنون در حوزه مدیریت پسماند، اعلام کرد: در همین راستا اخیراً قرارداد طرح جامع مدیریت پسماند شهر بهاباد با اهداف شناسایی وضعیت موجود مدیریت پسماند، ‌ارائه گزینه مناسب مدیریت پسماند و تهیه برنامه‌های اجرایی جهت مدیریت پسماند با شهرداری بهاباد منعقد شده است.

دهقانی تفتی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این طرح می‌تواند اساس و مبنای تصمیم‌گیری برای مدیران و برنامه‌ریزان شهر باشد و بر پایه این اطلاعات، تصمیمات کاربردی برای ارائه هرچه بهتر خدمات اقدام کنند.