تعویض سنگ جدول های فرسوده بلوار جوان، بلوار دانشگاه تا چهارراه پژوهش

تعویض سنگ جدول های فرسوده بلوار جوان، بلوار دانشگاه تا چهارراه پژوهش


تعویض سنگ جدول های فرسوده بلوار جوان، بلوار دانشگاه تا چهارراه پژوهش

سنگ جداول بلوار جوان، بلوار دانشگاه تا چهارراه پژوهش در منطقه سه شهرداری یزد به طول ۴۰۰۰ متر و اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در حال انجام است.

رضا الهیاری اظهار کرد: تعویض سنگ جدول های فرسوده بلوار جوان، بلوار دانشگاه تا چهارراه پژوهش در حال انجام می باشد.

مدیر منطقه سه شهرداری یزد افزود: با توجه به فرسوده بودن سنگ جداول و هزینه بالای رنگ آمیزی و اینکه بعد از رنگ  کردن در مدت زمان کوتاهی دوباره به شکل اولیه باز خواهد گشت، منطقه نسبت به تعویض آن اقدام نموده است.

وی طول مسیر پروژه را ۴۰۰۰ هزار متر در دو باند عنوان کرد که با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در حال انجام می باشد و در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.