تعویض و بهسازی تیرهای روشنایی حدفاصل چهار راه سید حسن نصرا... تا میدان عالم

تعویض و بهسازی تیرهای روشنایی حدفاصل چهار راه سید حسن نصرا... تا میدان عالم


تعویض و بهسازی تیرهای روشنایی حدفاصل چهار راه سید حسن نصرا... تا میدان عالم

طی یک پروژه مشارکتی، با اعتباری بالغ بر نه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تیرهای روشنایی بتنی حدفاصل چهار راه سید حسن نصرا... تا میدان عالم تعویض و به جای آن ۸۲ تیر فلزی روشنایی با کاور و کتیبه نصب شد.

 

 با جمع آوری ۷۳ پایه روشنایی بتنی، ۸۲ پایه چراغ روشنایی فلزی با کاور و کتیبه از چهار راه سید حسن نصرا... تا میدان عالم نصب شد.

این پروژه روشنایی توسط شهرداری یزد و شرکت توزیع برق به صورت مشارکتی انجام شده و در حدود نه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه در برداشته که سهم شهرداری پنج میلیارد ریال بوده است.

۸۲ فونداسیون و پایه، دو هزار و ۳۰۴  متر کابل و چراغ های ال ای دی ۱۰۰ وات از جمله اقلام مصرفی این پروژه بوده که مورد استفاده قرار گرفته است.