تقدیر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد

تقدیر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد


تقدیر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد در خصوص دفتر امور شهری و شوراهای برتر در سنجش تعامل دفاتر امور شهری شوراهای سراسر کشور تقدیر کرد.

مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با ارسال نامه ای از محمد یارمند مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد به عنوان دفتر امور شهری و شوراهای برتر در سنجش تعامل دفاتر امور شهری شوراهای سراسر کشور قدردانی کرد.

وی آورده است؛

 به پاس همکاری و مساعی ارزشمند جنابعالی در عرصه مدیریت شهری، بدینوسیله از زحمات و تلاش مؤثرتان قدردانی و از درگاه پروردگار، موفقیت و سربلندی روز افزون شما را خواستاریم.

انتخاب شایسته جنابعالی و همکاران محترم آن دفتر را به عنوان دفتر امور شهری و شوراهای برتر در سنجش تعامل دفاتر امور شهری و شوراهای سراسر کشور با دفاتر تخصصی سازمان و دفتر امور شوراها در سال ۱۳۹۹ تبریک گفته و امیدواریم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج)، در تعاملی سازنده با شهرداران و شوراهای اسلامی شاهد پیشرفت شهرها و تمامی ابعاد توسعه پایدار باشیم.