تقدیر ویژه استاندار یزد از شهردار شهر میراث جهانی در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ نماز

تقدیر ویژه استاندار یزد از شهردار شهر میراث جهانی در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ نماز


تقدیر ویژه استاندار یزد از شهردار شهر میراث جهانی در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ نماز

استاندار یزد در لوحی از شهردار شهر میراث جهانی در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ نماز در بین دستگاه های اداری استان"تقدیر ویژه" کرد.

محمد علی طالبی استاندار در لوحی از جمال الدین عزیزی شهردار شهر میراث جهانی در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ نماز در بین دستگاه های اداری استان "تقدیر ویژه" کرد.

در متن این لوح آمده است؛

از آنجا که جنابعالی بر اساس گزارش هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان، در سال ۱۳۹۹ در توسعه و ترویج فرهنگ نماز، در بین دستگاه های اداری استان، موفق به کسب عنوان "تقدیر ویژه" شده اید، از زحمات شما و همه همکارانتان، قدردانی و سپاسگزاری می نمایم.

امید است همواره به زینت خشوع در نماز، آراسته و همچنان در خدمت به آستان مقدس نماز و ترویج فرهنگ نورانی آن موفق و مؤید باشید.

شایان ذکر است در این خصوص نیز از محمد رضا نیکونژاد دبیر ستاد نماز شهرداری یزد قدردانی شد.