تمهیدات مدیریت شهری برای صیانت از محیط زیست

تمهیدات مدیریت شهری برای صیانت از محیط زیست


مدیر منطقه سه شهرداری یزد با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم امسال برنامه‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست در شهرداری به یک روز خاص محدود نشود، گفت: اگر شهروندان در تمیزی شهر، بازیافت پسماند و حفاظت از محیط زیست مشارکت کنند، نمی‌توانیم بهترین وضعیت را داشته باشیم.

فرامرز رمضانی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست یکی از اصول توسعه شهری است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و افزایش حساسیت شهروندان، امسال اجرای برنامه‌های متعددی در این زمینه دست اقدام قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این رابطه در منطقه سه شهرداری یزد به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته، فرهنگ‌سازی گسترده است.

مدیر منطقه سه شهرداری یزد با بیان اینکه یکی از برنامه‌های شاخص در زمینه حفاظت از محیط زیست شهری، پاکسازی ورودی شهر از میدان شهید آقابابایی تا میدان شهید سلیمانی بوده است، خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر فرهنگ‌سازی، زمینه توجه بیشتر همکاران و شهروندان به سختی کار پاکبانان و اهمیت فعالیت آنها را فراهم کرد.

رمضانی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم امسال برنامه‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست در شهرداری به یک روز خاص محدود نشود، گفت: اگر شهروندان در تمیزی شهر، بازیافت پسماند و حفاظت از محیط زیست مشارکت کنند، نمی‌توانیم بهترین وضعیت را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از دیگر اقدامات این منطقه در حوزه حفاظت از محیط زیست و مدیریت پسماند، توزیع تقویم زمانی جمع‌آوری زباله در میان شهروندان بوده است، عنوان کرد: تقویم زمانی هر محله نوشته شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است تا زباله‌های خود را در روز و ساعت مشخص به خارج از منزل انتقال دهند.

مدیر منطقه سه شهرداری یزد ادامه داد: علاوه بر جمع‌آوری پسماند بر اساس تقویم زمانبندی، زباله‌های معابر اصلی و با طول بالای ۲۰ متر را در صورت نیاز، حتی تا روزی دو مرتبه هم جمع‌آوری می‌کنیم.

رمضانی ادامه داد: باید فرهنگ‌سازی در این حوزه بیشتر انجام شود و شهروندان نیز زباله‌های خود را در ساعت و زمان مشخص، به بیرون از منزل انتقال دهند تا از آلودگی محیط جلوگیری شود.