تولید و توسعه کشت گیاه "به لیمو رونده" برای اولین بار در یزد

تولید و توسعه کشت گیاه "به لیمو رونده" برای اولین بار در یزد


تولید و توسعه کشت گیاه "به لیمو رونده" برای اولین بار در یزد

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از تولید و توسعه کشت گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora بعنوان گیاه پوششی جایگزین چمن در فضای سبز برای اولین بار در یزد خبر داد.

 سید علیرضا رسولی اظهار کرد: در راستای صرفه جویی در مصرف آب و جایگزینی گونه مناسب به جای چمن، با تحقیق و بررسی، تولید و کاشت گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora برای اولین بار توسط سازمان در فضای سبز شهر اجرا گردید.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با اشاره به نقش تعیین کننده فضاي سبز در پشتیبانی از سیستم هاي اجتماعی و اکولوژیک شهري، گفت: در مناطق با اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی، تنش هاي شوري و خشکی، منجر به کاهش عملکرد گیاهان می شود و چمن یکی از اجزای اصلی در فضای سبز، گونه ای پر آبخواه بوده که با توجه به محدودیت تامین منابع آبی، کاشت آن ممنوع و در چند سال اخیر از دستور کار خارج شده و بر همین اساس کوشش بسیاري انجام، تا از گونه های پوششی کم آب خواه و دارای تحمل به شوری در ایجاد فضای سبز استفاده و جایگزین مناسبی برای ایجاد سطوح سبز معرفی شود.

وی افزود: واحد تحقیقات سازمان سیما، منظر و فضای سبز، معرفی گونه های مناسب با اقلیم و مقاوم به خشکی و شوری را در دستور کار خود قرار داده و از سال ۹۶ تحقیقات بر روی گونه گیاهی با نام علمی (به لیمو رونده) Phyla nodiflora و از خانواده شاهپسند را که علاوه بر تحمل شوری، دارای رشد سریع بوده و می توان از آن در خاک های فقیر، سطوح شیب دار، باغ های صخره ای و حاشیه ها استفاده کرده و با توجه به پوششی بودن آن تبخیر آب مصرفی را کاهش و از تجمع املاح در سطح خاک که گاهاً باعث نابودی گیاهان می شود نیز جلوگیری نمود.

رسولی یادآور شد: پس از انجام تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه ای و موفقیت آمیز بودن کاشت بصورت پایلوت در منطقه سه شهرداری، تولید انبوه گیاه مذکور در گلخانه سازمان آغاز و در سال ۹۸ با تولید و کاشت بیش از ۲۵۰۰۰ گلدان از این گونه گیاهی و کاشت در سطح شهر، اقدامی موثر در راستای کاهش سطح چمن و به تبع آن مصرف آب صورت گرفت و در حال حاضر سطح یک و نیم هکتاری از فضای سبز در پارک های کوهستان، شهدا، بانوی شهید، پرستار و میادین ولایت، ریاضی یزدی، چهارراه یزدباف، سید حسن نصرا...، و بلوار خلیج فارس توسط گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora پوشیده شده و کماکان در حال توسعه سطح زیر کشت می باشیم.