تکذیب انتشار اطلاعیه ای از سوی استانداری یزد در خصوص برخورد با اتباع بیگانه

تکذیب انتشار اطلاعیه ای از سوی استانداری یزد در خصوص برخورد با اتباع بیگانه


اطلاعیه جعلی از سوی روابط عمومی استانداری یزد تکذیب شد.

 نظر به انتشار اطلاعیه ای منسوب به استانداری یزد در خصوص برخورد با اتباع بیگانه، به استحضار می رساند اطلاعیه مذکور جعلی بوده و قویا تکذیب می شود .

به استحضار مردم شریف می رساند اطلاعیه های رسمی این نهاد صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی استانداری یزد انتشار می یابد.