جشنواره رسم همسایگی با هدف ترویج فرهنگ همسایه داری برگزار می شود

جشنواره رسم همسایگی با هدف ترویج فرهنگ همسایه داری برگزار می شود


جشنواره رسم همسایگی با هدف ترویج فرهنگ همسایه داری برگزار می شود

مدیر اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از برگزاری جشنواره رسم همسایگی با هدف ترویج و آموزش فرهنگ همسایه داری و آپارتمان نشینی خبر داد.

حمید زارع با بیان اینکه فرهنگ ایرانی و اسلامی در برخورد با همسایه راهکارهای خوبی را ارائه کرده و برای رعایت حقوق همسایه اهمیت خاصی قائل شده است، گفت: زندگی به سبک شهری د‌ر خانه‌های کوچک، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی سبب شده که سبک جدیدی از همسایه داری و سکونت شکل بگیرد و البته عدم آگاهی از قوانین و حقوق افراد در این شیوه می تواند مشکل ساز باشد.

وی با اشاره به اینکه منازل آپارتمانی به جهت ارتباط نزديكی كه واحدهای مسکونی با يكديگر دارند و مراعات حال همسايگان حساسیت بیشتری دارد، افزود: بهترين اقدام در اين زمينه آگاه كردن افراد به حقوقي است كه در شرع و قانون ذكر شده و با اجرای آن حقوق، همسايگان از آزار يكديگر در امان خواهند بود.

مدیر اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در خصوص برگزاری جشنواره رسم همسایگی و ارائه راهكار برای نهادينه كردن فرهنگ صحيح آپارتمان نشينی، گفت: این جشنواره شامل بخش های متفاوتی از جمله پویش آپارتمان برتر است که طبق دستورالعمل هایی که به مجتمع های آپارتمانی ارائه می شود، تیم ارزیابی، آپارتمان نمونه و برتر را انتخاب می کنند.

زارع از دیگر برنامه های این جشنواره را تولید محتواهای آموزشی از جمله مجموعه کلیپ، موشن، اینفو گرافی، پوستر و تیزر با موضوع مربوطه با هدف نشان دادن اهميت همسايه داري در فرهنگ آپارتمان نشينی و انتشار آن در فضای مجازی بیان کرد.

وی یکی دیگر از آیتم های این جشنواره را برگزاری شب شعر «رسم همسایگی» در اواخر آبان ماه بیان کرد و گفت: از دیگر بخش های این جشنواره می توان به برگزاری مسابقه و قصه خوانی در ارتباط با موضوع آپارتمان نشینی اشاره کرد.

مدیر اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اظهار امیدواری کرد: در این جشنواره با آموزش و آگاهی درباره قوانين و مقرراتی که در زمينه آپارتمان نشينی وجود دارد و همچنین آگاهی از حدود وظايف همسايگان و کسانی که در يک محيط زندگی می کنند، بتوانیم فرهنگ آپارتمان نشينی را ارتقا دهیم.