جلسه هم افزایی و هم اندیشی در خصوص چگونگی راه اندازی مرکز سرپناه شبانه

جلسه هم افزایی و هم اندیشی در خصوص چگونگی راه اندازی مرکز سرپناه شبانه


جلسه هم افزایی و هم اندیشی در خصوص چگونگی راه اندازی مرکز سرپناه شبانه

در این جلسه که با حضور معاون خدمات شهری شهرداری ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان، معاون اجرایی مرکز بهداشت، دبیر کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و معاون عملیات فرماندهی انتظامی در محل دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد در روز پنج شنبه بیست و هفتم آبان ماه برگزار شد مقرر گردید بهزیستی در خصوص صدور مجوز های لازم و معرفی مؤسسه، نسبت به تحویل و راه اندازی مرکز سرپناه شبانه که از سوی شهرداری یزد تجهیز و آماده شده، اقدامات لازم به عمل آورد.