حذف دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه

حذف دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه


حذف دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد اظهار داشت: از اول اسفند ماه چاپ دفترچه‌های کاغذی درمان متوقف می‌شود.

توحید‌ی‌فر با اشاره به حذف دفترچه‌های کاغذی درمان از ابتدای اسفندماه سال جاری گفت: از این پس بیمه شدگان تأمین اجتماعی می‌توانند با ارائه کارت ملی، شناسنامه عکس دار و یا جلد دفترچه درمان بعنوان مدارک هویتی، خدمات درمانی را از کلیه مراکز کلینیک، پاراکلینیک، بستری و مطب پزشکان دریافت نمایند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد تأکید کرد: بیمه شدگان قبل از مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند استحقاق درمان خود را با یکی از روش‌های اعلام شده استعلام بگیرند.

توحید‌ی‌فر روش‌های استعلام را پنج روش برشمرد که به این شرح می‌باشد: روش اول: شماره گیری کد ussd # ۱۶۶۶* از طریق تلفن همراه و انتخاب گزینه استحقاق سنجی، روش دوم: شماره گیری کد ussd # ۱۴۲۰*۴* و انتخاب گزینه استعلام اعتبار درمانی، روش سوم: شماره گیری کد ۴*، روش چهارم: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، روش پنجم: مراجعه به سایت pwa.tamin.ir

وی با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم برای قطع احتمالی اینترنت و یا در دسترس نبودن سامانه دیده شده است گفت: جای هیچ گونه نگرانی برای بیماران و پزشکان وجود ندارد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد همچنین با اشاره به نگرانی بیمه شدگان در رابطه با نحوه محاسبه بیمه تکمیل درمان افزود: ابهامات موجود با همکاری بیمه مرکزی برطرف شده و بر اساس ابلاغ بیمه مرکزی به بیمه‌های تکمیلی، نیازی به ارائه گواهی کاغذی توسط مردم نخواهد بود.

توحیدی فر ادامه داد: در حال حاضر دفترچه‌های باقیمانده نزد بیمه شدگان معتبر خواهد بود و فعلاً پزشکان و داروخانه‌ها می‌توانند از برگه‌های دفترچه‌ها، سربرگ اختصاصی پزشک و یا نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی استفاده کنند.