حمید رضا توکلی کمکویی به سمت مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد منصوب شد

حمید رضا توکلی کمکویی به سمت مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد منصوب شد


حمید رضا توکلی کمکویی به سمت مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد منصوب شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد طی حکمی حمید رضا توکلی کمکویی را به سمت مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد و سهیل شریعتمداری را به سمت مسئول روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری منصوب نمود.

 مجید بیکی طی حکمی حمید رضا توکلی کمکویی را به سمت مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد منصوب نمود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد در این حکم آورده است؛ با استعانت از خداوند متعال و در راستای هم افزایی و هماهنگی بیشتر با مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و همچنین بهبود و ارتقاء کیفیت عملکرد روابط عمومی دبیرخانه شورای اسلامی شهر در جهت اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی، به موجب این ابلاغ و از این تاریخ با حفظ سمت فعلی به سمت مسئول روابط عمومی دبیرخانه مذکور منصوب می گردید. انشاالله موفق و مؤید باشید.

همچنین سهیل شریعتمداری به سمت مسئول روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد منصوب شد.