خانواده محوری در مدیریت شهری

خانواده محوری در مدیریت شهری


خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که فرد در آن پا به عرصه زندگی می گذارد و نخستین پایه های تربیت و تعلیم در آن گذاره می شود.وجود محبت و عاطفه در خانواده رمز سعادت و خوشبختی انسان است و کلیدی بسیاری از مشکلات و راه جلب احترام و رعایت حقوق دیگران به حساب می آید.
 
امروزه به دنبال تغییر شکل سبک زندگی و روابط اجتماعی، تغییراتی در حوزه خانواده رخ داده است که نیازمند بازآفرینی فرهنگی و تقویت نقاط مثبت است چراکه اهمیت خانواده در تمایم مراحل زندگی، موضوعی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
خانواده به همان میزان که در ثبات شخصیت و حل موفقیت آمیز مشکلات به فرد کمک می کند،بر جامعه نیز اثرگذار است و مختصصان معتقدند الگوهای ارتباطی که درون هر خانواده وجود دارد تبدیل به معیار و الگویی برای برقراری ارتباط با تمامی افراد اجتماع درآینده خواهد بود.
یکی بنیان های مهم اجتماعی شهر و محیط های مختلف آن است از این رو در شهر یزد به عنوان شهری با پیشینه غنی فرهنگی، تاریخی و مذهبی برنامه های مدیریت شهری با محوریت خانواده به مرحله اجرا رسیده است.
خوشبختانه همزمان با نوروز 1401 نمود این خانواده محوری در برنامه های مدیریتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی برای عموم شهروندان و میهمانان نوروزی را شاهد بودیم و با توجه به اعلام شهردار یزد و رویکرد شورای اسلامی شهر سایر برنامه های سال جاری نیز با محوریت خانواده برنامه ریزی و در محلات مختلف یزد با مشارکت مردم و برای رفاه و نشاط مردمی به مرحله اجرا می رسید.
آموزش، فرهنگ سازی و تقویت زیرساخت ها نیز در این جریان مهم اولویت قرار دارند و سایر برنامه ها در این مسیر اجرایی می شوند تا علاوه بر بهسازی محیطی شهر شاهد دستاوردهای خوب فرهنگی و اجتماعی نیز باشیم.