خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر در سطح شهر یزد

خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر در سطح شهر یزد


خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر در سطح شهر یزد

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد خبر داد: تابلوهای هدایت مسیر معابر شهری سطح شهر با هزینه ای بالغ بر دوازده میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دست ساخت و نصب می باشد.

محمد مرزبان گفت: مهم ترین کاربرد تابلوهای هدایت مسیر در معابر شهری، مسیریابی سریع رانندگان برای انتخاب کوتاه ترین و بهترین مسیر جهت کاهش زمان سفر و همچنین کاهش مصرف سوخت و کمک به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا و دستیابی آسان‌تر به مقصد می باشد.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد با بیان اینکه تابلوهای هدایت مسیر از ملزومات ساختار ترافیکی شهر بوده و تأثیر مثبتی برای آگاهی بخشی به مسافرین و رفاه بیشتر شهروندان دارد، افزود: در راستای بهبود ساختار ترافیکی و رفاه شهروندان این شهرداری اقدام به خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر در سطح شهر با هزینه ای بالغ بر دوازده میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کرده است.

وی گفت: حفر چاله فنداسیون، نصب سبدی، بتن ریزی جهت اجرای فنداسیون پایه تابلوها و نصب تابلو در تقاطعات (چهارراه شرکت نفت، شحنه، دولت آباد ، فاطمیه و ...) از اقدامات صورت گرفته می باشد و تا کنون ۸۰ درصد از تابلوها، ساخته شده و در حال نصب می باشد.