خط کشی محوری خیابان ها و معابر سطح شهر

خط کشی محوری خیابان ها و معابر سطح شهر


خط کشی محوری خیابان ها و معابر سطح شهر

سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از خط کشی محوری خیابان ها و معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 570 میلیون ریال خبر داد.

 محمد مرزبان از خط کشی محوری خیابان ها و معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 570 میلیون ریال خبر داد و گفت: این عملیات به طول 300 هزار متر در دست اقدام است.

سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد با بیان اینکه عملیات خط کشی معابر و خیابان ها جهت بهبود عبور و مرور و کاهش تصادفات در حال اجرا می باشد، اظهار امیدواری کرد: عملیات خط کشی معابر از ابتدای سال آغاز گردیده و تا پایان سال جاری 300 هزار مترطول از معابر خط کشی می شود.