دادستان عمومی و انقلاب استان یزد: ایده شهر ترمیمی از دیرباز در جامعه ایرانی موجود بوده است

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد: ایده شهر ترمیمی از دیرباز در جامعه ایرانی موجود بوده است


دادستان عمومی و انقلاب استان یزد: ایده شهر ترمیمی از دیرباز در جامعه ایرانی موجود بوده است

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد در نشست شهر ترمیمی اظهار داشت: آداب، رسوم و فرهنگ مردم در گذشته نشان می‌دهد ایده شهر ترمیمی از دیرباز در جامعه ایرانی موجود بوده است.

 محمد رضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب استان در نشست شهر ترمیمی که روز دوازدهم مهرماه با هماهنگی مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری در سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: آداب، رسوم و فرهنگ مردم در گذشته نشان می‌دهد، ایده شهر ترمیمی از دیرباز در جامعه ایرانی موجود بوده و برخی از فعالیت‌ها نظیر میانجی گری‌ها و ریش سفیدی‌ها هم نشان می‌دهد این ایده هنوز در جامعه وجود دارد.

وی افزود: اجرای ایده شهر ترمیمی به معنای از بین رفتن مجازات در جامعه نیست، بلکه استقرار این فرهنگ باعث می‌شود، افراد کمتر به دنبال جرم و تخلف بروند وگرنه خاطی و مجرم به ازای کار خود مجازات می‌شود.

شایان ذکر است شناختن مسائل و آسیب های اجتماعی، شفافیت، عدم وجود خط قرمز برای شناخت مشکلات و معضلات، تنظیم مقررات به گونه ای که شهروندان برای رفع نیازهایشان نیازی به تخلف نداشته باشند، پرداختن به عوامل زیربنایی و حل پایه ای مشکلات از ویژگی های شهر ترمیمی است که در این جلسه بیان شد.