دیدار نوروزی شهردار یزد با استاندار

دیدار نوروزی شهردار یزد با استاندار