راه اندازی سامانه ی گویای"الو پناه" برای اولین بار در کشور توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

راه اندازی سامانه ی گویای"الو پناه" برای اولین بار در کشور توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد


راه اندازی سامانه ی گویای"الو پناه" برای اولین بار در کشور توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

سامانه تلفن گویای " الو پناه " با شماره چهار رقمی  ۳۶۷۸  به منظور اطلاع دهی برای زنده گیری و جمع آوری سگ های بلا صاحب و انتقال به کمپ حیوانات بی سرپناه و ناقل، برای اولین بار در ایران توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد راه اندازی شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد اظهار کرد: نظر به اینکه بهره برداری از کمپ حیوانات بی سرپناه و ناقل شهرداری یزد در شهریور ماه ۹۹ آغاز شده است، از این پس شهروندان می توانند از طریق تماس با شماره تلفن "۳۶۷۸" و اعلام مکان و شماره تماس خود با سازمان مدیریت پسماند ارتباط برقرار نمایند تا توسط پرسنل مربوطه هرچه سریع تر نسب به زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب اقدام و آنها را به کمپ منتقل نمایند.

حمید رضا رحیمدل افزود: برای ساخت این کمپ که در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع در کیلومتر هفت جاده دربید احداث شده، ۲۹۵ متر دیوار پیش ساخته، دو قفس اصلی هرکدام به مساحت ۳۶۹ متر مربع، قفس های قرنطینه به مساحت ۱۷۰ متر مربع، ۲۵۰ متر مربع آشپزخانه، محل شستشو، درمانگاه و ...، ۲۰ عدد انفرادی هرکدام به مساحت دو متر مربع و حفر چهار حلقه چاه جذبی برای دفع آب های حاصل از شستشو به اجرا درآمده و مبلغ ۱۵ میلیارد ریال هزینه و همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای راه اندازی تلفن چهار رقمی الوپناه هزینه شده است.