رشد ۲۶ برابری مسافران نوروزی یزد

رشد ۲۶ برابری مسافران نوروزی یزد


معاون گردشگری استان یزد از رشد ۲۶ برابری مسافران نوروزی یزد در سال جدید خبر داد و باغ جهانی دولت‌آباد را رکورددار بازدید گردشگران نوروزی طی پنج روز اول امسال خبر داد.

هما خورشیدی ضمن اشاره به اسکان ۷۳ هزار و ۸۴۵ نفر در استان یزد طی روز گذشته، گفت: مجموع مسافران نوروزی تا روز پنجم فروردین ماه امسال ۴۱۶ هزار و ۶۶۵ نفر بوده که رشد ۲۶ برابری نسبت به سال گذشته و به لحاظ شب اقامت نیز رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی در خصوص بازدید از اماکن تاریخی یزد طی این پنج روز نیز تصریح کرد: باغ دولت آباد با ۹ هزار و ۱۶۸ بازدید رکورد دار اماکن گردشگری یزد بوده و در وهله بعد نیز آتشکده یزد، هشت هزار و ۱۱۱ نفر بازدیدکننده داشته است.

خورشیدی با بیان این که چهار هزار و ۲۲۷ نفر از زندان اسکندر و سه هزار و ۷۵۲ نفر نیز از خانه لاری‌ها بازدید کردند، افزود: تعداد بازدید از موزه آب یزد نیز طی این مدت یک هزار و ۲۵۴ نفر بوده است.