رونمایی از دستورالعمل و آیین نامه مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری های کلان شهرهای ایران در یزد

رونمایی از دستورالعمل و آیین نامه مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری های کلان شهرهای ایران در یزد


رونمایی از دستورالعمل و آیین نامه مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری های کلان شهرهای ایران در یزد

جمال الدین عزیزی در حضور اعضای کمیته ورزش کلان شهرهای ایران از دستورالعمل و آیین نامه مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری های کلان شهرهای ایران رونمایی کرد و بر لزوم واگذاری متولی گری ورزش همگانی به شهرداری ها تأکید نمود.

شهردار یزد در جلسه رونمایی از دستورالعمل و آیین نامه مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری های کلان شهرهای ایران که امروز هفدهم فروردین ماه در محل ساختمان شهرداری مرکزی یزد برگزار شد، علاوه بر اعلام خبر برگزاری مسابقات ورزشی خواهر شهرها بین شهرهای خواهر خوانده با رویکرد شهری و مشارکت شهروندان، اظهار داشت: در حال حاضر مدیریت شهری رویکرد متفاوتی پیدا کرده و علاوه بر رسیدگی به وضعیت کالبدی شهر مثل خدمات، عمران و ساخت و ساز، به مباحث فراکالبدی هم وارد شده است.

جمال الدین عزیزی که در حضور اعضای کمیته ورزش کلان شهرها و اولین کارگروه تدوین برنامه پنج ساله راهبردی ورزش پرسنل کلان شهرهای ایران صحبت می کرد، گفت: شهرداری در کشور ما مستقیماً مسئول ورزش و موارد فراکالبدی شهرها نیست ولی کاملاً در تحقق اهداف آن تأثیر گذار است.

وی تأکید نمود: شهرداری ها باید متولی ورزش همگانی در شهرها باشد، زیرا هیئت های ورزش های همگانی بدون کمک و حمایت شهرداری ها موفق نیستند.

شهردار شهر جهانی یزد خاطر نشان کرد: جایگاه شهرداری ها در امر ورزش می تواند در سطح بالاتری باشد، چون به اعتقاد من، اثر مستقیم آن به شهر بر می گردد و ورزش یکی از مؤلفه های کاملاً تأثیرگذار در بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.

عزیزی ادامه داد: شهری می تواند سالم باشد و به شهروندان سرویس دهد که شهرداری سالمی داشته باشد و بدنه شهرداری آن از نظر روحی، جسمی و انگیزشی تقویت شود.