زیبا سازی پیکره شهر با دیوارهای پیش ساخته

زیبا سازی پیکره شهر با دیوارهای پیش ساخته


زیبا سازی پیکره شهر با دیوارهای پیش ساخته

تعداد زیادی از زمین های افتاده در سطح منطقه دو شهرداری یزد، با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حصار کشی می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد - امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه اظهار داشت: با عنایت به تأکید ویژه شهردار یزد و پیگیری های مدیر منطقه، حصارکشی قطعات خالی در راستای حفظ و صیانت از منظره و نمای شهری و جلوگیری از مخدوش شدن چهره شهر با هدف زیباسازی سطح منطقه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام می شود.

وی افزود: زمین‌های رها شده در محدوده شهر به دلیل اینکه به محل تجمیع زباله تبدیل می شد یکی از معضلاتی بود که بارها مورد اعتراض شهروندان قرار گرفت.

دهقانی زاده با بیان اینکه در حال حاضر این مشکل با اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها بر طرف شده است، خاطر نشان نمود: با اجرای این حرکت، سیما و منظر شهری در معابر اصلی، اصلاح شده و شهر آماده اجرای فعالیت های عمرانی شهرداری خواهد شد.